Tranzacționare algoritmică, Spune-ţi opinia

Este tranzacționarea algoritmică mai bună decât cea tradițională?

tranzacționare algoritmică cont demo cu retragerea de bani reali

Verificarea periodică a rezultatelor și capacității sistemelor de tranzacționare algoritmică Réexamen périodique du fonctionnement et de la capacité des systèmes de trading algorithmique O firmă de investiții care utilizează o tehnică de tranzacționare algoritmică de mare frecvență înregistrează, imediat după transmiterea ordinelor, detaliile fiecărui ordin transmis utilizând formatul prevăzut în tabelele 2 și 3 din anexa II.

Les entreprises d'investissement recourant à une tranzacționare algoritmică de trading algorithmique à haute fréquence enregistrent, immédiatement après la soumission des ordres, des informations sur chaque ordre soumis, conformément au format indiqué dans les tableaux 2 et 3 de l'annexe II. Tehnica de tranzacționare algoritmică de mare frecvență. Technique de trading algorithmique à haute fréquence O firmă de investiții testează conformitatea sistemelor sale de tranzacționare algoritmică și a algoritmilor săi de tranzacționare cu: Les entreprises d'investissement testent la conformité de leurs systèmes de trading algorithmique et algorithmes de négociation avec: O firmă de investiții rămâne pe deplin responsabilă pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin tranzacționare algoritmică temeiul prezentului regulament în cazul în care își procură elementele de software sau de hardware utilizate în activitățile de tranzacționare algoritmică prin externalizare sau prin proceduri de achiziții.

Aflați Ghidul 2 Trade 2021 privind tranzacționarea algoritmică!

Les entreprises d'investissement qui recourent à l'externalisation ou à la passation de marchés pour les logiciels ou le matériel informatique qu'elles utilisent dans le cadre de leur activité de trading algorithmique demeurent pleinement responsables du respect des obligations qui leur incombent en vertu du présent tranzacționare algoritmică. În sensul prezentului regulament, toate mecanismele sau sistemele care permit sau fac posibilă tranzacționarea algoritmică sunt considerate "sisteme de tranzacționare algoritmică".

tranzacționare algoritmică strategie pentru lucrul la opțiuni binare q opton

Aux fins du présent règlement, tout dispositif ou système qui permet ou autorise le trading algorithmique est considéré comme un «système de trading algorithmique ». O firmă de investiții trebuie să dispună, pentru sistemele sale de tranzacționare algoritmică, de mecanisme de continuitate a activității care să corespundă naturii, amplorii și complexității activității sale.

Les entreprises d'investissement disposent, pour leurs systèmes de trading tranzacționare algoritmicăde plans de continuité des activités adaptés à la nature, à l'étendue et à la complexité de leur activité.

tranzacționare algoritmică care este cea mai bună companie forex

O firmă de investiții care utilizează o tehnică de tranzacționare algoritmică de mare frecvență actualizează informațiile menționate la alineatul 1 în standardele și formatele menționate în a patra coloană din tabelele 2 și 3 din anexa II. Les entreprises d'investissement recourant à une technique de trading algorithmique à haute fréquence mettent à jour les informations visées au paragraphe 1 conformément aux normes et formats indiqués dans la quatrième colonne des tableaux 2 et 3 de l'annexe Tranzacționare algoritmică.

În acest sens, testarea trebuie să verifice dacă sistemul de tranzacționare algoritmică sau algoritmul de tranzacționare: À cet effet, les tests permettent de vérifier que le système de trading algorithmique ou l'algorithme de négociation: Prin urmare, tranzacțiile unei persoane care are acces electronic direct pot fi cuprinse, de asemenea, în definiția tranzacționării algoritmice, inclusiv a tehnicii de tranzacționare algoritmică de mare frecvență.

Les négociations d'une personne ayant un accès électronique direct peuvent, en conséquence, relever du trading algorithmique, y compris de la définition d'une technique de trading algorithmique à haute fréquence.

Algorithmic trading

Procesele de tranzacționare care se bazează pe accesul electronic direct și cele care presupun tranzacționarea algoritmică sau subsegmentul acesteia reprezentat de tehnica de tranzacționare algoritmică de tranzacționare algoritmică frecvență nu se exclud reciproc. Les processus de négociation basés sur un accès électronique direct et ceux impliquant un trading algorithmique ou son sous-segment, une technique de trading algorithmique à haute fréquence, ne sont pas mutuellement exclusifs.

Dat fiind că tehnica de tranzacționare algoritmică de mare frecvență este utilizată de obicei pentru instrumentele lichide, numai instrumentele pentru care există o piață lichidă ar trebui să fie incluse în calcularea ratei intrazilnice ridicate de mesaje.

tranzacționare algoritmică etf crypto

Le recours à la technique de trading algorithmique à haute fréquence concernant principalement les instruments liquides, seuls les instruments pour lesquels il existe un marché liquide doivent être inclus dans le calcul du débit intrajournalier élevé de messages.

O firmă de investiții se asigură că personalul său responsabil cu verificarea conformității are cel puțin o înțelegere generală a modului în care funcționează sistemele de tranzacționare algoritmică și algoritmii de tranzacționare utilizați de firma de investiții.

Les entreprises d'investissement s'assurent que les membres de leur personnel chargés de la vérification de la conformité comprennent au moins de façon tranzacționare algoritmică la manière dont leurs systèmes de trading algorithmique et leurs algorithmes de négociation fonctionnent.

Locurile de tranzacționare monitorizează în timp real sistemele de tranzacționare algoritmică, în ceea ce privește următoarele aspecte: Les plates-formes de négociation procèdent à un contrôle en temps réel de leurs systèmes de trading algorithmique en ce qui concerne: Testele de conformitate verifică dacă elementele de bază ale sistemului de tranzacționare algoritmică sau ale algoritmului de tranzacționare funcționează corect și în conformitate cu cerințele locului de tranzacționare sau ale furnizorului de acces direct la piață.

tranzacționare algoritmică comerciant de opțiuni profesionale

Les tests de conformité permettent de vérifier si les éléments fondamentaux du système de trading algorithmique ou l'algorithme de négociation fonctionnent correctement et conformément aux exigences de la plateforme de négociation ou du fournisseur d'accès direct au marché. În special, cerințele specifice care trebuie să fie prevăzute pentru sistemele de tip "cerere de cotații" sau pentru sistemele hibride ar trebui să fie proporționale cu natura, amploarea și complexitatea activității de tranzacționare algoritmică realizate.

Autoevaluarea menționată include, de asemenea, cel puțin o analiză a conformității cu criteriile stabilite în anexa I la prezentul regulament. Funcția de gestionare a riscurilor informează funcția de verificare a conformității cu privire la orice deficiență identificată în raportul de validare. Firma de investiții trebuie să proiecteze aceste teste în funcție de natura activității sale de tranzacționare și a sistemelor sale de tranzacționare. Firma de investiții se asigură că testele sunt efectuate în așa fel încât să nu afecteze mediul de producție.

En particulier, les exigences spécifiques à établir pour les systèmes avec demandes d'offre de prix ou les systèmes hybrides devraient dépendre de la nature, de l'échelle et de la complexité de l'activité de trading algorithmique.

Din motive de claritate și securitate juridică și pentru asigurarea aplicării uniforme, este tranzacționare algoritmică să se prevadă dispoziții suplimentare în ceea ce privește definițiile referitoare la tranzacționarea algoritmică, tehnica de tranzacționare algoritmică de mare frecvență și accesul electronic direct.

Traducere "de tranzacționare algoritmică" în franceză

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique et pour garantir une application uniforme, il convient de prévoir des dispositions complémentaires concernant les définitions relatives au trading algorithmique, aux techniques de trading algorithmique à haute fréquence et à l'accès électronique direct.

Locurile de tranzacționare cum să faci bani transferându- i un volum suficient de personal cu competențele necesare pentru a administra sistemele de tranzacționare algoritmică și algoritmii de tranzacționare și cu cunoștințe suficiente privind: Les plates-formes de négociation emploient un nombre suffisant de personnes dotées des compétences tranzacționare algoritmică pour gérer leurs systèmes de trading algorithmique et leurs algorithmes de négociation et ayant une connaissance suffisante: procentul de tranzacționare algoritmică din totalul activității de tranzacționare și din cifra de afaceri totală tranzacționată în locul respectiv; le tranzacționare algoritmică de trading algorithmique par rapport au nombre total de transactions et au montant total des échanges sur la plateforme; Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat tranzacționare algoritmică context.

De fapt, există anumite corelații și diferențe esențiale între cele trei. Deci, ce sunt de tranzacționare program, algoritm de tranzacționare și de înaltă frecvență de tranzacționare? Care sunt diferenţele şi legăturile dintre ele? Fie că este vorba de tranzacționare program, algoritm de tranzacționare sau tranzacționare de înaltă frecvență, toate aparțin comerțului automat; 2. Comercializarea automată se referă la utilizarea de instrumente informatice, în conformitate cu procedurile stabilite, la executarea automată la scară largă a tranzacției.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Termenul zilei Tranzacționare algoritmică Tranzacționarea algoritmică engleza Algorithmic Tradingalgo trading sau black box trading, este un sistem de tranzacționare care utilizează modele matematice avansate și formule complexe pentru a lua decizii și a face tranzacții de mare viteză pe piețele financiare. Mai exact, algo trading utilizează platforme electronice pentru a stabili strategii de tranzacționare si a executa ordine cu ajutorul algoritmilor matematici intr-un proces automatizat care nu necesită intervenția umană. Unele strategii de investiții si tranzacționare, cum ar fi arbitrajul, market makingul tranzacționare algoritmică, pot fi îmbunătățite prin tranzacționarea algoritmică. Ca atare, algoritmii sunt capabili să execute instrucțiunile de tranzacționare în anumite condiții de preț, volum și timp.

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Informațiiimportante