Opțiuni de prop

opțiuni de prop

Există un fel de pariu prop întâmplă aici?

Traducere "prop." în engleză

He is also no stranger to prop bets, mostly on the golf course. Ivey is one of the better golfing poker players, which is actually a lot better than one would be led to believe. El nu este străin pariurilor propcel mai mult la golf.

Ivey este unul dintre cei mai buni jucători de golf dintre jucătorii de poker, ceea ce este de fapt mult mai bine decât s-ar crede.

Falsa dilemă - Wikipedia

Its purpose is for the Titan Poker tables where it allows the players to choose from the number of prop opțiuni de prop options. Scopul său este pentru mesele de poker Titan cazul în care permite jucătorilor să aleagă din numărul de opțiuni de pariuri prop. I didn't only lose the game, I lost every single prop bet. Nu am pierdut doar un joc, Mi-am pierdut o dată la un singur a propunerii pariu.

The show now emphasizes a theme called Railbird Heaven wherein the gathered players will play with prop bets plus higher stakes in the game. Spectacolul subliniază acum o temă numită Railbird Rai în care jucătorii s-au adunat vor juca pariurile prop plus mize mai mari în joc. I wouldn't bet on it. Nu bag mâna opțiuni de prop focdar nu mi se pare genul. Joe loved to bet on horses.

Lui Joe îi plăcea să parieze la cursele de cai.

Falsa dilemă

Nobody bet on the Battle of Britain. Ce spun cei de la Seul? You guys would bet on anything. Băieți, voi trebuia să pariați pe ceva. Some stores even allow players a bet on digital cockfighting, so customers can bet on the results of virtual games.

Traducere "prop bet On" în română

Unele magazine permit chiar și jucătorilor un pariu pe cockfighting digitale, astfel încât clienții pot paria pe rezultatele jocurilor virtuale.

They gave me money to bet on a horse, I bet on another. Mi-au dat bani pentru a paria pe un cal, eu am pariat pe altul. That's why professionals mostly bet on outsiders and, implicitly, on odds higher than those who bet on the favorites.

De aceea, profesioniștii pariază de cele mai multe ori pe outsideri și implicit, pe cote ceva mai mari decât cei care mizează pe favoriți.

Căutare hoteluri din A Prop Teu, Barcelona

Gus, Dolly said if you never bet on another horse in your life, bet on her. Gus, Dolly a spus ca dacă nu pariezi pe alt cal, pariază pe ea.

câștigând bani de la zero sau zero

Singletons ratio is at least 3: 1, candy that you are capable of a bet on that you want to bet on lop. Raportul singletons este de cel puțin 3: 1, bomboane că sunteți capabil de un pariu pe care doriți să pariați pe lop.

In accordance with the laws of online gambling in Japan, a valid view of the game is bingo, as allowed bets on football matches and bet on 4 separate sport. În conformitate cu legile privind jocurile de noroc online din România Japonia, o vizualizare validă a jocului este bingo, așa cum a permis pariurile pe meciurile de fotbal și pariul pe 4 sport separat.

If you bet on Big, I'll bet on Small, or just the opposite.

cum să investești în bitcoin

Daca pariați pe Big, voi paria pe Mic, sau doar opusul. Billie bet on opțiunea binară de pornire, which is why I bet on you.

Vă rugăm să consultați condițiile de rezervare

Billie a pariat pe ea însăși și este motivul pentru care eu am pariat pe tine. Once again, I bet on the wrong guy. Din nou, am pariat pe tipul nepotrivit. Nobody's going to bet on opțiuni de prop.

PROP AND SEEK® - GOLD PASS STANDARD ─ Centrul de știri Steam

Nimeni nu pariază pe așa ceva. Conținut posibil inadecvat Elimină opțiuni de prop Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

care sunt opțiunile privind rata dobânzii

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Vezi mai multe exemple.

Informațiiimportante