Formular de contract de opțiune

formular de contract de opțiune

Model de pact de opţiune de cumpărare [1] 1.

vă voi învăța cum să lucrați la opțiuni binare

CNP …………. Subsemnatul O mă ofer, în mod irevocabil, să cumpăr imobilul proprietatea lui B situat în ….

Model CONTRACT DE VÂNZARE A UNUI IMOBIL CU OPȚIUNE DE RĂSCUMPĂRARE

Oferta de cumpărare este valabilă până la data de Pe toată durata de valabilitate a ofertei, nu voi dispune de preţ, pe care l-am consemnat la dispoziţia lui B în contul nr. B poate ridica preţul dacă în termenul de opţiune optează să-mi vândă imobilul.

este posibil să câștigi bani cu videoclipuri cu opțiuni binare

Eu, O precizez că toate cheltuielile ocazionate de autentificarea acceptării prezentei oferte de către Bca şi de îndeplinirea formalităţilor de publicitate formular de contract de opțiune mă privesc în exclusivitate. Subsemnatul B în calitate de proprietar al imobilului am luat cunoştinţă de ofertă şi mă voi pronunţa asupra ei până la termenul stabilit.

intrarea în câștigurile bitcoin

Actul de acceptare a ofertei va fi întocmitîn formă autentică şi mă oblig să-l comunic ofertantului, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresa La data când primesc confirmarea voi intra în posesia preţului consemnat de ofertant pe numele meu.

La data întocmirii actului de acceptare a ofertei, voi prezenta toate înscrisurile doveditoare ale dreptului de proprietate, extrasul de carte funciară pentru autentificare, care va face dovada că deţin şi exercit singur dreptul de proprietate, fără vreo limitare a vreunui atribut al său şi că imobilul nu este grevat de sarcini de nici o natură.

și banii câștigați pe youtube

Subsemnatul B mă oblig să nu înstrăinez imobilul până la data când voi opta, scop în care consimt la notarea acestei limitări a dreptului meu de dispoziţie în Cartea Funciară a imobilului, în temeiul art. La dat întocmirii actului de acceptare a ofertei, îmi asum obligaţia să achit impozitul pe venitul realizat din transferul proprietăţii imobiliare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Tehnoredactat la Ofertant,                                                          Beneficiar.

câștigați bani dacă nu există slujbă

Informațiiimportante