Forex house of schimb.

ECB euro reference exchange rate: Romanian leu (RON)

Search Results

Do you run a bureau de change? Pe o adresă casa de schimb valutar poate deschide o singură filială.

forex house of schimb

The foreign exchange office is allowed to open a single branch at the same address. Am primit asta de la casa de schimb. I got this from the exchange house. La casa de schimb îți vor cere buletinul.

Reference rates over last four months - Romanian leu (RON)

They ask for ID at the exchange. Dl Charles Olsen trăiește în Hartsdale. Lucrează la o casă de schimb valutar. Charles Olson lives up in Hartsdale, he's a currency trader downtown.

Analyse the results

Pentru identificarea beneficiarului efectiv casa de schimb valutar și hotelul aplică măsurile descrise la punctul In order to identify the beneficial owner, the foreign exchange office and the hotel shall apply the measures described in item Ei bine, am această casă de schimb pește drum de mine.

Well, I got this spare house across the road from me. Lucreaza la o casa de schimb valutar.

  • ECB euro reference exchange rate: Romanian leu (RON)
  • Стратмор пожал плечами.
  • Сьюзан посмотрела на него и едва не рассмеялась.

He's a currency trader downtown. În cazul în care casa de schimb valutar are filiale, aceasta poate stabili cursuri de cumpărare şi vînzare diferite pentru fiecare filială.

Search form

In the event that the foreign exchange office has branches, it may set up bid and ask rates different for each branch. Suplimentar: sala de conferinte si receptii max.

Additional: conference and reception hall max.

The competent authorities may also permit offsetting of the trading book and of the foreign-exchange and commodities positions, respectively, of undertakings located in third countries, subject to the simultaneous fulfilment of the following conditions:'. Autoritățile competente pot de asemenea să permită compensarea respectivă a portofoliului de negocieri și a pozițiilor în devize și în produse de bază a instituțiilor situate în țări terțe, sub rezerva ca următoarele condiții să fie îndeplinite simultan: You have listed as a foreign-exchange account. Ai contul listat ca un cont de schimb valutar.

Ți-am spus I told you - I was a clearinghouse for MI6. Puțin mai târziu, au deschis o casă de schimb de filme la Buffalo, New York. Slightly later, they opened a film exchange in Buffalo, New York. După primele verificări s-a stabilit ca valută găsită ar putea să aibă legătură cu jaful comis săptămâna trecută la o casă de schimb valutar din Tsim Sha Tsui.

Preliminary investigations reveal a possible connection with a robbery of a money exchange bureau in Tsim Sha Tsui last week. Încăperile în cauză trebuie să corespundă cerinţelor minime stabilite de Banca Naţională a Moldovei şi nu pot fi utilizate de către o altă casă de schimb valutar pentru desfăşurarea activităţii sale.

These premises shall forex house of schimb to the minimum conditions established by the National Bank of Moldova, and cannot be used by another foreign exchange office for the performance of its activity.

forex house of schimb

Dacă casa de schimb valutar are două sau mai multe filiale, suma indicată în documentul care confirmă achitarea taxei urmează să fie suficientă pentru eliberarea licenţei şi numărului necesar de copii autorizate de pe licenţă.

If the foreign exchange office has two or more branches, the amount indicated in the document confirming the payment of the fee shall be sufficient for issuing the license and the necessary number of the authorized copies of the license. Cazinoul mai pune la dispoziţie două mese de cash, o casă de schimb şi un ATM. Toţi clienţii Casino Bucharest beneficiază de reduceri importante la Hotel Intercontinental.

forex house of schimb

The casino also offers 2 cash desks, an exchange house and an ATM. All guests of Casino Bucharest can benefit from greatly reduced rates on stays in the Hotel Intercontinental. Distanþa pânã la casa de schimb valutar: în hotelul Distance to exchange office: in the hotel Mulți bani au ajuns în Rusia printr-o casă de schimb către cine nu știm.

More money went to Russia through hawala money changers to whom we don't know. Lista serviciilor oferite clienților se completează cu casa de schimb valutar, recepție, garderobă, parcare supra și subterană, pază și protecție, toate cu program non-stop. The list of services offered to clients is completed with exchange office, reception, coatroom, over and underground parking, guard and protection, all with non-stop program.

Account Options

În cazul deschiderii filialelor, casa de schimb valutar este obligată să asigure deţinerea mijloacelor băneşti circulante formate din aporturile băneşti în capitalul social la nivelul stabilit la alin. In the event of branches' opening, the foreign exchange office shall be obliged to ensure the holding of circulating cash assets constituted on the account of pecuniary contributions to the equity at the level established in paragraph 1for each branch separately.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate forex house of schimb validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Informațiiimportante